Disclaimer

Disclaimer
De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Block Moulds (BM International Solutions B.V.) zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Block Moulds niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Block Moulds ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Block Moulds worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Privacy statement
Block Moulds respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Block Moulds, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Block Moulds deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Block Moulds behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte en door ons bevestigde opdrachten, leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere partij wordt uitdrukkelijk afgewezen. Bij het geven van uw inkooporder(‘s) gaan wij ervan uit dat u instemt met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

© 2023 BM International Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden